سفارش تبلیغ
صبا

سئو- بهینه سازی موتورهای جستجو

گوگل هم حقوق کاربران را رعایت نمی کند

کاری که از گوگل ندیده بودیم
حتما شما هم تا حالا شده در گوگل جستجویی انجام بدهید و جمله همیشه آشنای
Did you mean:  
را ببینید
و امکان ندارد بدون اجازه شما گوگل سرچ را به جستجوی پیشنهاد شده هدایت  کند مثلا با جستجوی irran به جای iran
گوگل پیام

Did you mean: iran 
را می دهد اما هیچ وقت خودش سرخود نتیجه را به iran هدایت نمی کرد
اما امروز اتفاق جالبی برای من پیش آمد با جستجوی
irran
گوگل حتی بدون موافقت من جستجو را به iran تغییر داد باید گفت از گوگل بعید بود که حقوق کاربران را رعایت نکند