سفارش تبلیغ
صبا

سئو- بهینه سازی موتورهای جستجو

گوگل چگونه نقض کپی رایت را در یک سایت پیدا میکند (سطح پیشرفته)

مثال زیر نشان میدهد که عملا نحوه تعین حق
کپی رایت را برای سایت ها نشان می دهد

فرض کنیم شما یک سایت درباره مهارتهای مطالعه دارید (با پیج
رنک 1 که به معنای این است سایت شما در هر 24 ساعت یک بار توسط گوگل مرور می شود) و
حال یک مطلب از مهارتهای مطالعه بر روی سایت قرار می دهید(این مطلب خبر نمی باشد
بلکه یک مطلب معمولی است البته در پستهای آینده خواهم گفت 
اگر خبر بود چرا شرایط فرق می کرد و گوگل چگونه از خبر بودن مطلب آگاه میشود
)

همزمان با شما یک سایت غیر مرتبط با مهارتهای مطالعه مثلا
سایت ورزشی (با رنکینگ 6 که به معنای این است در هر 5 دقیقه یک بار مرور میشود) این
مطلب را عینا در سایت قرار میدهد حال احتمالات مختلف را بررسی میکنیم

1- گوگل در یک لحظه مطلب های هر دو سایت را ایندکس می کندو
یا حداقل مطلب سایت شما زودتر برداشته میشود(که درعمل به دلیل فاصله زمانی کروال
شدن دو سایت  به دلیل اختلاف رنکینگ  این اتفاق به ندرت رخ میدهد)

قطعا در سایت دوم خطای داپلیکیت ثبت میشود و مطلب شما
بالاتر در نتایج جستجو قرار میگیرد

2- گوگل مطلب را از  سایت دیگر بر می دارد و در کروالینگ
بعدی سایت شما که تا 24 ساعت میتواند طول بکشد مطلب را از سایت شما بر میدارد

برای سایت  مورد مثال تنها امکان داپلیکیت ثبت میشود ولی
هیچ جریمه ای اعمال نمیشود (مثل جرایم تعذیری که در صورت تکرار  اعمال خواهد شد)

و طبیعی است تازمانیکه نوبت کروال سایت شما برسد مطلب
برداشته شده از سایت  مورد مثال بالاتر نمایش داده میشود و با ایندکس شدن مطلب شما
رتبه در اختیار شما قرار می گیرد(بعبارتی حداکثر 24 ساعت رتبه بالاتر جستجو در
اختیارسایت بالاتر خواهد بود

3- گوگل مطلب را از سایت مورد مثال برمی دارد و در کروالینگ
بعدی سایت شما این مطلب در سایت شما دیده نمی شود اما در کروال دوم مثلا 48 ساعت
بعد مطلب در سایت شما دیده میشود

قطعا در سایت شما خطای داپلیکیت رخ می دهد  و مطلب شما به
هیچ عنوان بالاتر از مطلب سایت  مورد مثال قرار نخواهد گرفت (تخلف کپی رایت)

4-عکس قضیه بالا اتفاق می افتد یعنی  گوگل مطلبی را در سایت
شما ایندکس می کندو در اولین کروال از سایت گفته شده این مطلب مشاهده نمی شود ولی
در کروالینگ های بعدی سایت  مورد مثال مطلب مشاهده میشود

قطعا در سایت  مورد مثال خطای داپلیکیت رخ می دهد  و مطلب
شما کماکان بالاتر از مطلب سایت  مورد مثال قرار خواهد گرفت (تخلف کپی رایت)