سفارش تبلیغ
صبا

سئو- بهینه سازی موتورهای جستجو

نحوه محاسبه قدرت یا Powerful کلمه در گوگل

حتما می دانید که گوگل بر اساس قدرتمندی کلمه در هر صفحه سایتها  نتایج جستجو را مرتب می کند
اما این قدرتمندی چگونه محاسبه میشود
ابتدا قدمت کلمه در صفحه
سپس چگالی ان در سایت ( و نه صرفا صفحه) که اگر سایت دارای چگالی بالا شناخته شده بالاترین چگالی صفحه  ملاک بعدی خواهد بود
بعد از موارد بالا قرار داشتن در موارد زیر هم هر کدام امتیازی دارد که بر اساس آن جایگاه عبارت جستجو شده موجود در سایت شما در ترتیب نتایج جستجو تعین میشود که ذیلا اولویت بندی گوگل آورده میشود (ترتیب آورده شده توسط گوگل رعایت می شود)
قرار داشتن کوئری مورد نظر در url صفحه
قرار داشتن
کوئری مورد نظر در داخل تگ title (در صورت وجود چندین تگ تایتل آخرین ان منظور میشود)
قرار داشتن
کوئری مورد نظر در داخل تگ H1 (در صورت وجود چندین تگ H1  هیچکدام منظور نمیشود)
قرار داشتن
کوئری مورد نظر در داخل ul li به شرط لینک دار بودن
قرار داشتن
کوئری مورد نظر در داخل تگ a (در صورت تکرار تفاوتی ایجاد نمی شود)
قرار داشتن کوئری مورد نظر در داخل تگ b (در صورت تکرار تفاوتی ایجاد نمی شود اما در صورتیکه بصورت مجزا قرار گیرد ارزش strong را پیدا می کند )
قرار داشتن کوئری مورد نظر در داخل تگ strnog (در صورت تکرار اگر تگ strong داخل strong بیفتد ارزش مضاعف پیدا می کند در غیر اینصورت تنها با تکرار مانند تگ b تفاوت چندانی ایجاد نمی شود)
قرار داشتن کوئری مورد نظر در داخل تگ meta keyword 
قرار داشتن کوئری مورد نظر در داخل تگ meta  description
قرار داشتن
کوئری مورد نظر در تگ های h2 تا h6
قرار داشتن
کوئری مورد نظر در تایتل  عبارت لینک شده
قرار داشتن
کوئری مورد نظر در تایتل img یا عکس
قرار داشتن
کوئری مورد نظر در تایتل تگ های شناخته شده دیگر مانند span و div و...