سئو- استفاده از همه شگردها برای بالابردن ترافیک سایت

راستی آزمایی گوگل در نتایج جستجو

گوگل در اقدامی جالب و بطور کاملا تصادفی و نامحسوس و در بین نتایج جستجو  از کاربران نظرسنجی می کند
که توضیحات خود گوگل در اینجا امده:
https://support.google.com/websearch/answer/3338405
من بی هیچ توضیحی فقط چند تصویر از این نوع نظر سنجی گوگل می گذارم
تا انشالله بعد که فرصت مطالعه بیشتر داشتم
نتیجه بررسی و تحقیقات خودم را در مورد این کار گوگل برایتان بیاورم

این نظر خواهی در نتایج جستجو به این شکل ظاهر می شود

 

نظرخواهی گوگل برای راستی آزمایی

 

و  بر روی نظر خواهی کلیک کنید این تصویر برایتان ظاهر میشود:


پر کردن فرم راستی آزمایی گوگل

 

و بالاخره با ارسال فرم به اینجا می رسید


نتیجه بازخورد