سئو- استفاده از همه شگردها برای بالابردن ترافیک سایت

دیگر در گوگل مشکل نیمفاصله نداریم

این خبر درسته

یعنی گوگل از این پس در نتایج جستجو استفاده از نیم فاصله را در نظر می گیرد

خوب این چه تبعاتی داره؟ خوبه یا بده؟

خوب این خدمتی است که به ایرانیان شده است (چرا که نیم فاصله از ابداعات ایرانیان است و عرب عا چیزی به این نام ندارند) یعنی از این پس اگر شما از  نیم فاصله استفاده بکنید

ولو در گوگل داک هیچ نگرانی از اینکه در نتایج جستجو آورده نشوید ندارید

مثالی بزنم:جمله زیر که برگرفته از ویکی پدیا است را با هم مرور کنیم

«فاصله? مجازی که به آن فاصله? صفر و گاه نیم‌فاصله و فاصله? جامد هم گفته شده، نویسه‌ای در استاندارد یونی‌کد است»

بیایید جمله داخل گیومه بالا را بصورت زیر در بیاورید (نیم فاصله را به فاصله تبدیل کنیم

«فاصله? مجازی که به آن فاصله? صفر و گاه نیم‌ فاصله و فاصله? جامد هم گفته شده، نویسه‌ ای در استاندارد یونی‌ کد است»

و آن در گوگل سرچ کنیم
قبلاز اینکه گوگل سیستم رتبه بندی نتایج جستجوی خودش را اصلاح کند سایتی که این جمله در آن با نیم فاصله آمده از نتایج جستجو جا می ماند نمایش داده نمی شد
اما الان چه
بله با جستجوی «فاصله? مجازی که به آن فاصله? صفر و گاه نیم‌ فاصله و فاصله? جامد هم گفته شده، نویسه‌ ای در استاندارد یونی‌ کد است» که نیم فاصله در آن برداشته شده است در گوگل می بنیم که گوگل جمله را در ویکی بصورت نیم فاصله دار و شاخص شده (=بولد) نمایش می دهد و این خبر خوبی برای افرادی است که عادتا با نیم فاصله مطالب را تایپ می کنند و قبل از این از این کار در وب نهی می شدند (که باعث زیبایی متن هم می شود)