سفارش تبلیغ
صبا

سئو- بهینه سازی موتورهای جستجو

گزارش لینک خراب در تبادل لینک نوین

توجه :مزایای 12 گانه مخصوص تبادل لینک به روش نوین است و هیچ کدام از این مزیت ها در روش قدیمی آن وجود ندارد(به عبارتی ما منافع تبادل لینک را برای شما لیست نمی کنیم بلکه منافع تبادل لینک در  نگارش نوین را اعلان می نماییم)

اطلاعیه تبادل لینک مزیت3 از مزایای دوازدهگانه سیستم تبادل لینک نوین با عنوان گزارش لینک خراب

تردیدی نیست که در تبادل لینک نمی توان از سایت لینک گیرنده تعهد رسمی و قانونی برای حفظ تبادل لینک گرفت (و اصلا این ناقض مالکیت مدیران سایت هاست و طبیعی است که آن را نپذیرند) پس اگر طرف ما در تبادل لینک اقدام به حذف لینک ما کند تکلیف چیست و یا اینکه لینک ما را بصورت غیر مستقیم یا جاوا اسکریپتی یاخراب(مثلا بدون http)... درآورده باشد که ارزش سئو ندارد ما چگونه بفهمیم آیا هروز باید کد سورس این سایت ها را بررسی نماییم همانطور که قبلا هم در همین وبلاگ گفته شده تبادل لینک نوین تمام مشکلات تبادل لینک  سنتی  را حل کرده است

مزیت شماره سه تبادل لینک نوین سه جهته: گزارش لینک خراب در تبادل لینک نوین

سیستم تبادل لینک نوین ما بر اساس عملکرد ربات هوشمند google724 کار میکند این ربات که بصورت یک کراونینگ نامحسوس هر روز در چند نوبت سایتهای تبادل لینک کننده را بررسی می کنددر صورت بروز یکی از مواردی که در راستای تبادل لینک مبتنی بر اصول سئو نیست ثبت می کند و ....

در پی فرایند از پیش تعین شده در صورت ادامه تخلف سایت تبادل لینک گیرنده از فهرست خارج میشودو بدین تریتیب قبل از 12 ساعت سایت متخلف شناسایی و موارد به لینک دهنده اعلام میشود

جالب آنکه سیستم به نوعی طرح شده است که حتی اگر مدیر سایت تا چند روز متوجه لینک خراب و هشدار ما نشود لینک به سایت لینک گیرنده قطع میشود ولی قدرت لینک نگداشته می شود(که نحوه و روش آن در آینده گفته میشود)

همانطور که متوجه شده اید در سیستم تبادل لینک نوین گزارش لینک خراب بصورت اتومات و توسط ربات انجام میشود و درصورتیکه  قبل از 12 ساعت لینکی از سیستم حذف شود سریع شناسایی و تذکر داده میشود و در صورت تکرار از سیستم حذف می شود